Blue Bib & Diaper For 8″ Plush

Code: O8BDB
Shipping Weight: 0.08 pounds